Goede Doelen

Sensoa

sensoa

 

Het Vlaams Service -en expertisecentrum voor seksuele gezondheid, bevordert de seksuele gezondheid in Vlaanderen, met aandacht voor het internationale perspectief. Eén van onze centrale actiepunten is de integratie van mensen met hiv te bevorderen en de impact van hiv op hun seksuele gezondheid te beperken.

Sensoa is een onafhankelijke vzw, erkend en gesubsidieerd als partnerorganisatie door de Vlaamse overheid. Sensoa is een dynamische organisatie, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. We werken zoveel mogelijk samen, waarbij de partners maximaal betrokken zijn. Evidence based werken is essentieel: wij kiezen voor een aanpak die gebaseerd is op (bewezen) feiten of best practices. Sensoa richt zich niet alleen naar een algemeen publiek, maar ook naar specifieke kwetsbare groepen. Ten slotte verdedigt Sensoa de seksuele rechten. Iedereen heeft recht op een maximale ontplooiing van de eigen seksualiteit, zolang er toestemming is van alle betrokkenen en men zichzelf en de ander geen schade toebrengt.

www.sensoa.be

 

Het ITG en Antwerp Diner 2018

ITG

 

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft sinds begin jaren ’80 mee aan het roer gestaan van het hiv-onderzoek. Het ontpopte zich tot een autoriteit ter zake en een internationaal referentiecentrum. Hoewel de ziekte dankzij hiv-remmers bij ons evolueert naar een chronische ziekte,  neemt het aantal gevallen wereldwijd niet verder af en blijft ze vooral in Afrika een groot probleem. Daarom blijven wij ons onderzoek onverminderd voortzetten. Enerzijds willen we bijdragen tot het vinden van een definitieve genezing; anderzijds gaat de aandacht naar preventie en zorg voor de meest kwetsbare groepen.

In 2015 steunde Antwerp Diner een onderzoeksproject van Guido Vanham en Eric Florence naar functionele genezing van hiv. Het uiteindelijke doel van dit baanbrekende onderzoek is de behandeling met hiv-remmers bij stabiele patiënten met een lage virale lading te kunnen stopzetten, zonder dat het virus opnieuw de kop op steekt. In 2017, steunde Antwerp Diner het onderzoek van Tom Platteau, onder het motto “Het stopt bij mij!”. Niemand wil een seksueel overdraagbare aandoening oplopen, en wie er één oploopt, wil ze uiteraard niet doorgeven. Daarom is het inlichten van je partner net zo belangrijk als de behandeling van de soa, om nieuwe infecties door onbehandelde partners te voorkomen en verdere verspreiding tegen te gaan. Platteau en collega’s ontwikkelden een website waar mensen met een opgelopen soa hun partner anoniem kunnen inlichten via een code die ze ontvangen van hun behandelend arts. De website www.partneralert.be ging live in november 2017.

Voor 2018 draagt het ITG een project voor dat zich richt op kwetsbare patiënten uit sub-Sahara Afrika met een hiv-diagnose. Met de middelen van het Antwerp Diner 2018 willen Christiana Nöstlinger en haar collega’s de kwaliteit van leven in deze doelgroep door sociaalwetenschappelijk gedragsonderzoek verhogen. Hiv is nog steeds een sociale ziekte. Discriminatie, zelf-stigma en sociale isolatie kunnen leiden tot depressie en problemen met zelfzorg op vlak van therapietrouw en psychosociaal welzijn. De onderzoekers zullen een psychosociale zelfmanagement-interventie in alle aidsreferentiecentra in Vlaanderen aanbieden en wetenschappelijk evalueren. In vier sessies worden handvaten aangereikt om de hiv-diagnose een plaats te geven, met stigma en discriminatie om te gaan, er een gezonde levensstijl (inclusief therapietrouw) op na te houden en de kennis van de Belgische gezondheids- en sociale diensten te verhogen.  Op wetenschappelijk vlak zal het onderzoek inzichten leveren hoe de kwaliteit van leven bij de meest kwetsbare doelgroepen verhoogd kan worden.

Meer info op www.itg.be

 

 Tomorrow4Isibani

T4I

 

De bezielers van Isibani - Zoeloe voor "het licht brengen" - zijn de Belgische Tris Beckers en de Australische Sofi Ntshalintshali. Zij willen bijdragen tot een hoopvolle toekomst voor mensen die in Kethani/Zuid-Afrika geconfronteerd worden met HIV en AIDS - ongeveer 80% van de bevolking. Het centrum zorgt voor infosessies, medicijnen, organiseert voedselbedelingen en steunt o.m. het babydagcentrum Kusasa - Zoeloe voor "morgen" - zodat ook de allerkleinsten de nodige hygiëne, voeding, aandacht en warmte krijgen. 

Met de steun van Antwerp Diner kan Tomorrow4Isibani verschillende nieuwe projecten realiseren zoals een vluchthuis, boy & girlscamps en het verder uitbreiden van het kinderdagverblijf. In 2018 staat het opstarten van pleeggezinnen in de wijk zelf op het programma. De werking van al deze programma's is enkel mogelijk mede dankzij Antwerp Diner!


www.tomorrow4isibani.be