VOORSTELLING

Antwerp Diner vzw zamelt fondsen in voor onderzoek en preventie van aids en hiv en ondersteunt initiatieven die aids en hiv bespreekbaar maken. De opbrengst van het benefietevenement is integraal bestemd voor het goede doel.

Bestuur

Dominique Jansen

Voorzitter

Danny Kayser

Vice-voorzitter

Lieve Van Ostade

Penningmeester

Daan van Thiel

Secretaris

Zoë de Bièvre

Tombola

Sylvia Van Craen

Communicatie

Yannick Hammel

Vrijwilligers