GOEDE DOELEN

Sensoa, voor iedereen die met hiv geconfronteerd wordt.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Kortom: we bevorderen de seksuele gezondheid in Vlaanderen.
Eén van onze belangrijkste actiepunten is het welzijn van mensen met hiv. We willen de impact van hiv op iemands leven zoveel mogelijk beperken: een kwalitatief leven en een gezonde seksualiteitsbeleving zijn ook voor mensen met hiv nog steeds mogelijk.

Het is daarom belangrijk voor mensen met hiv om hun ervaring te kunnen delen. Dat kan via Positief Contact, ons digitaal forum. Bij Sensoa Positief krijgen mensen met hiv antwoorden, informatie en de steun van lotgenoten. De medewerkers en vrijwilligers bieden een luisterend oor. Ze begrijpen wat iemand met hiv meemaakt en geven raad vanuit hun eigen ervaring. Zij kunnen indien nodig ook doorverwijzen naar andere professionals voor aangepaste hulp. Hiv-specialisten en andere gezondheidsprofessionals die met iemand met hiv in contact komen, kunnen met een gerust hart Sensoa Positief aanbevelen.

Daarnaast zijn we er ook voor iedereen die onrechtstreeks met hiv te maken krijgt. Dat doen we via onze website Allesoverseks.be, campagnes in de media en zelfs vormingen, bijvoorbeeld binnen bedrijven. Campagnes zoals ‘Hiv stopt hier’ en online projecten zoals ‘Ik heb hiv, wat nu?’ of ‘Go Positive’ tonen dat mensen met hiv hun leven kunnen leiden net zoals mensen zonder hiv. Met de Hiv-muur die we in Antwerpen lieten ontwikkelen, maken we via street art hiv tastbaar aanwezig in het straatbeeld en werken we aan de normalisering van hiv. Met al die initiatieven vechten we ook tegen één van de laatste barrières voor mensen met hiv: het stigma dat nog steeds aan hiv kleeft.

Antwerp Diner en iedereen die te gast is, maakt dit alles mogelijk want onze werking naar mensen met hiv moeten we grotendeels zelf financieren. Daarvoor willen we jullie allemaal uitdrukkelijk bedanken!

Het ITG en Antwerp Diner

Project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor Antwerp diner 2022

Gemiste data, gemiste kansen?

Het ITG onderzoekt data om potentieel vermijdbare hiv-infecties bij PrEP-starters te voorkomen

In enkele landen en regio’s zoals New South Wales in Australië, zien we een sterke daling in het aantal nieuwe hiv-diagnoses na de introductie van Pre-Expositie Profylaxe of PrEP. Dit toont aan dat PrEP potentieel een ongelooflijk doeltreffend middel is om het aantal hiv-infecties aanzienlijk te verminderen als je het correct inneemt. Zien we diezelfde daling ook in ons land?

Sinds juni 2017 betaalt de ziekteverzekering PrEP terug. België is daarmee één van de eerste landen ter wereld. Bovendien toont data van Sciensano aan dat er elk jaar een geleidelijke stijging is in het aantal personen dat start met het innemen van PrEP. Het gaat voornamelijk over mannen die seks hebben met mannen, en de helft daarvan kiest ervoor om het middel dagelijks in te nemen aan de hand van een vast schema. Toch zien we, in tegenstelling tot in New South Wales, geen forse daling in het aantal nieuwe hiv-diagnoses sinds de introductie van PrEP in ons land. Hoe komt dat?

Om te begrijpen hoe goed PrEP werkt in België, is het van cruciaal belang dat we betere inzichten krijgen in het gebruik ervan. Tot nu toe beschikken we op nationaal niveau enkel over informatie over het aantal personen die gestart zijn met PrEP. We weten dus nog niet hoeveel gebruikers stoppen, hoe frequent ze het middel nemen of hoeveel er toch nog besmet worden met hiv.
Dankzij de steun van Antwerp Diner, brengen onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde het PrEP gebruik en de zorg die gebruikers krijgen beter in kaart. De onderzoekers willen onder andere weten hoeveel personen die gestart zijn met PrEP uiteindelijk toch nog geïnfecteerd zijn met hiv, en welk profiel deze personen hebben.

De onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde analyseren het PrEP gebruik en de PrEP gerelateerde zorg van alle Belgische gebruikers tussen juni 2017 en december 2019. Daarvoor baseren ze zich op verzamelde gegevens van het intermutualistisch agentschap. De data omvatten alle gegevens die te maken hebben met terugbetaalde PrEP zorg, zoals medicatie, consultaties en testen.

Na deze studie hebben we een beter beeld van het PrEP gebruik in België, de PrEP gerelateerde zorg en het aantal vermijdbare hiv-infecties bij PrEP starters. Deze inzichten dragen op termijn eventueel ook bij aan het verbeteren van de PrEP implementatie in België.

Tomorrow4Isibani

Tomorrow4isibani werkt al sedert 2007 in en rond Khetani, een volkswijk aan de rand van Winterton, Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika.

Het begon als ‘Tomorrow’, een persoonlijk initiatief om het personeel op omliggende boerderijen en de leerlingen in scholen bewust te maken over HIV/AIDS, met enkel een DVD en een laptop.  Er bestond toen nog een zeer groot taboe rond dit vreselijk virus, terwijl de gevolgen overal zichtbaar waren.  Pas jaren later begon de Zuid-Afrikaanse regering met campagnes.

Isibani (ZULU voor ‘het licht brengen’) Community Center, werd in 2008 opgericht om de bevolking van Khethani tegemoet te komen en te helpen bij de enorme problemen die ze dagdagelijks ervaarden.  Isibani en Tomorrow besloten de handen in elkaar te slaan en zo ontstond ‘Tomorrow4isibani’.

In Khethani en omstreken, met zijn 10.000 inwoners, waar 80% van de bevolking geconfronteerd wordt met HIV/AIDS, zijn de gevolgen van deze epidemie zeer groot. Extreme verarming, ontwrichting van de gezinnen, weeskinderen zijn schering en inslag. Daarom zet Tomorrow4isibani zich op een holistische manier in voor deze kwetsbare maatschappij, zodat we een betere en veilige toekomst kunnen bieden op lange termijn.

Tomorrow4isibani is zeer bescheiden begonnen, maar is intussen uitgegroeid tot een stabiele organisatie in Winterton en omstreken, waar ook de plaatselijke overheid mee rekening houdt.

Dankzij de inbreng van Antwerp diner, bestaat er nu degelijke kinderopvang, hebben we het Isiphephelo opvanghuis opgericht en is ons gemeenschapshuis Isiphephelo Outreach een vaste waarde in deze maatschappij.  We bereiken de kinderen en de jeugd via onze campagnes en opleidingen. De volwassenen begeleiden we om zich op eigen kracht/talent te ontwikkelen tot zelfstandigheid. De 4 pijlers van ons gemeenschapshuis zijn: onthaal social- en gezondheidsproblematieken, Matt 25 voedselbedeling, ABCD programma en cooperaties en onze bewustmakingscampagnes.

De werking van al deze programma’s is vooral mogelijk dankzij Antwerp Diner.  Zij hebben ons de kans gegeven om, naast ITG (onderzoek) en Sensoa (preventie), als goede doel te werken in Zuid-Afrika, het land met de hoogste HIV/AIDS epidemie in de wereld.  Daar waar de zware gevolgen van HIV/AIDS de maatschappij nog dagelijks raakt.

Ook vandaag, zéker vandaag, is de werking van ons gemeenschapscentrum nog steeds broodnodig en hebben we jullie steun zo hard nodig.

We zijn het bestuur, medewerkers, vrijwilligers, koks en mee genieters van het Diner dan ook bijzonder dankbaar voor de samenwerking! De slogan van onze jongeren tegen HIV/AIDS ambassadeurs is dan ook: Let’s fight together!