Voorstelling

Antwerp Diner vzw zamelt fondsen in voor onderzoek en preventie van aids en hiv en ondersteunt initiatieven die aids en hiv bespreekbaar maken. De opbrengst van het benefietevenement is integraal bestemd voor het goede doel.

 

Officieel Bestuur

Frank De Neef - Voorzitter
Dominque Jansen- Vice Voorzitter
Daan van Thiel – Secretaris
Lieve Van Ostade - Penningmeester

 

Bestuursleden

Zoë de Bièvre
Sylvia Van Craen
Danny Kayser
Yannick Hammel